Radcovské, líderské a vodcovské skúšky – presunutie termínu

  Vzdelávanie
1553

Po nezrealizovanom termíne skúšok na jar 2020 vzhľadom na opatrenia spojené s pandémiou ochorenia covid-19 presúva Rada pre vzdelávanie radcovské, líderské a vodcovské skúšky na nový termín.

Termín skúšok je 5. alebo 6. september 2020 (v závislosti od počtu prihlásených záujemcov). Predpokladaným miestom je Bratislava (bližšie info o mieste a čase skúšok zašleme prihláseným záujemcom).

Ak sa ti nepodarilo získať dekrét v riadnom termíne alebo spĺňaš podmienky pre účasť na skúškach bez absolvovania RK, LRŠ či VLŠ, prihlás sa zaslaním e-mailu tajomníčke RpV na vzdelavanie@skauting.sk. Prihlásiť sa môžeš do 15. júla 2020. Podmienky účasti nájdeš v príručke Vzdelávanie v Slovenskom skautingu. O udelenie výnimky z podmienok môžeš požiadať predsedníčku RpV – Tefi zaslaním e-mailu na lucia.demkova@skauting.sk.

V prípade otázok napíš na vzdelavanie@skauting.sk.

ZDIEĽAŤ