Drsný výcvik kapitánov stojí za to!

  Vzdelávanie
1982

Naši priatelia „suchozemskí skauti“ sa na výcvik vodno-skautských kapitánov pozerajú neraz s veľkým rešpektom. Dôvod je jednoznačný – Kapitánska lesná škola je naozaj iba pre tých, ktorí majú to čo najazdené na vode a sú odhodlaní stať sa skutočnými profíkmi v organizácii vodného programu. Preto ak stretneš skauta s modrou rovnošatou, ktorý nosí na ľavom ramene zapletenú bielu šnúrku zastrčenú v ľavom vrecku, vedz že absolvoval všetko, o čom sa dočítaš v tomto článku. A ak Ťa zaujíma, čo má kapitán vodných skautov priviazané na konci svojej bielej šnúrky, čítaj až do konca!

Kto vzdeláva a trénuje „vodácke remeslo“?

Ak si to doteraz netušil, tak najvyššou vzdelávacou inštitúciou vodných skautov je Námorná akadémia vodných skautov (skratka NAVS). Ide o tým nadšencov, ktorý organizuje kurzy s celonárodnou pôsobnosťou. Kurzy sú typické vodáckym tréningom na plavárni, stojatej aj divokej vode a to v rôznych stupňoch náročnosti v závislosti od veku a skúseností. Kurzy NAVS sú určené všetkým bez rozdielu farby rovnošaty – teda vodným aj nevodným skautom! Mnohí si myslia, že na vodno-skautské vzdelávanie peší skauti nemajú prístup, ale opak je pravdou. Je prístupné každému, kto má záujem o vodný program a o zaradenie jeho prvkov vo svojej družine či v oddiely. V prostredí Slovenského skautingu si možno počul, alebo si sa zúčastnil na týchto kurzoch:

  • Kormidelnícky kurz (KK) – je plnohodnotný Radcovský kurz, kde získaš presne také isté vzdelanie ako na akomkoľvek inom Radcovskom kurze. Bonusom je zaradenie vodáckeho tréningu na plavárni a tečúcej vode. Podmienkou účasti na KK nie je vodácke prax, môžeš byť úplný začiatočník a tomu je prispôsobený aj výcvik.
  • Dôstojnícky kurz (DK) – je variantom Líderskej rangerskej školy. Opäť platí, že tu získaš všetky informácie a rovnako kvalitné vzdelanie ako na akýchkoľvek iných líderkách. DK trvá obyčajne dlhšie, lebo je opäť zradený tréning na plavárni a na tečúcej vode. Tréningy sú už o niečo náročnejšie, ale opäť platí, že kurzu sa môže zúčastniť aj nováčik, ktorý doteraz nemal skúsenosti s vodáckymi športmi.
  • Modulové kurzy – sú zväčša víkendové kurzy určené pre širokú skautskú verejnosť vo všetkých vekových kategóriách, okrem vĺčat a včielok. Každý kurz sa zameriava na inú vodácku zručnosť, napr. Kurz vodnej záchrany, Kurz jachtingu, Kurz kanoe, Kurz lodiar so zameraním na skonštruovanie vlastného plavidla a pod.

Kto sa môže stať kapitánom vodných skautov

Kapitánska lesná škola (KLŠ) má v systéme vzdelávania vodných skautov osobitné postavenie. Ako jediná z takzvaných hodnostných kurzov (kurzy, na ktorých získavaš hodnosť – napr. radca, líder, vodca, resp. u vodných skautov kormidelník, dôstojník a kapitán) v sebe nezahŕňa všeobecné vzdelávanie. To znamená, že na KLŠ účastník už musí byť absolventom klasickej vodcovskej lesnej školy. KLŠ je totiž natoľko náročná, že vodcovské vzdelávanie nevyučuje. Kto sa teda môže stať kapitánom vodných skautov? Musí ísť o člena Slovenského skautingu, ktorý spĺňa nasledovné:

  • získaná hodnosť „vodca“,
  • vek 19 rokov a viac,
  • vodácka prax (jej presné kritéria a vydokladovanie sa dočítaš tu),
  • plavecké schopnosti (schopnosť zaplávať 400 metrov bez prestávky),
  • dobrý zdravotný stav.

Platí, že prihlásiť sa môže každý vodca, z vodno-skautského aj klasického oddielu. Na príslušnosti ku skautskej špecializácii naozaj nezáleží. Na Slovensku je veľa klasických skautských oddielov, ktoré obohacujú svoj program vodáckymi aktivitami a sú v tom naozaj dobré! Aj pre vodcov takýchto oddielov je určená Kapitánska lesná škola. Ak vodca nemá požadovanú vodácku prax, nevadí – môže absolvovať variant vodno-skautského „základného kurzu“ a získať základný tréning práve tu.

Čo všetko musí účastník KLŠ zvládnuť

V prvom rade musí trénovať svoju nepremokavosť. Čaká ho totiž spolu až 7 hodín tréningu na plavárni (rozdelené samozrejme na menšie časti). Naučí sa tu ako naučiť zverené deti plávať a ďalej rozvíjať ich plavecké schopnosti, absolvuje aj tréning záchrany topiaceho a kondičný plavecký tréning, ktorý ho má predpripraviť na ďalšiu etapu výcviku. Tá prebieha na vodáckom technickom kanáli v ťažkých perejách a v rýchlo tečúcej a sakramensky studenej vode. Tento tréning je rozložený na dva až tri dni a overí budúceho kapitána nielen z techniky a taktiky plavby, ale intenzívne sa trénuje aj záchrana a sebazáchrana na divokej vode. Letná časť kurzu prebieha pri pokojnej vodnej hladine (nádrž alebo jazero), na ktorej si účastníci (v našej vodno-skautskej hantírke „kadeti“) vyskúšajú ovládanie plachetnice, učia sa jazdiť na motorovom člne, ovládať kanoe a svoju kondičnú prípravu zavŕšia terénnym plávaním v dĺžke 400-500 metrov bez prestávky. Praktická časť kurzu sa završuje absolventským trojdňovým splavom, ktorí organizujú kadeti KLŠ, a na ktorí pripravujú a vezmú členov svojich domáckych oddielov. Tí si splav užívajú, lebo úlohou kapitánov je pripraviť im splav s náležitým vodno-skautským programom (pozostávajúcim z tréningu na vode, z vodáckych hier, vodno-skautských rituálov…). Budúci kapitán musí na splave ukázať, čo všetko vie  a svoje naučené vedomosti preniesť do reálnej praxe. Okrem praktických zručností, získava na kurze aj užitočné poznatky o tom ako pracovať s vodno-skautským napredovaním a s vodno-skautskou programovou ponukou, ako si poradiť s krízovými situáciami počas vodného programu, zvládnuť napríklad paniku u člena splavu, odbúrať stres, zabezpečiť regeneráciu po vydanom výkone a mnoho ďalšieho. Veľký dôraz je pritom kladený na bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia a školenia, ktorým musí budúci kapitán svojich zverencov podrobiť. Toto všetko sledujú inštruktori a zaznamenávajú si priebežne výkony kadetov. Kapitán svoje vedomosti napokon potvrdí na záverečnej skúške pred komisiou a potom slávnostne získa svoju vytúženú bielu šnúrku a onen zázračný predmet, ktorý je tak prepotrebný pre jeho každodennú vodácku i skautskú prax.

Pošli svojho vodcu na KLŠ a seba na KK alebo DK!

Ak poznáš vo svojom okolí vodcu, ktorý má rád vodu a inklinuje k vodnému programu, neváhaj a odporuč mu Kapitánsku lesnú školu. Ak si trúfaš Ty sám, tešíme sa. Hodnostné vzdelávanie vodných skautov prebieha v trojročných intervaloch. Tento rok v auguste bola zakončená Kapitánske lesná škola ročník 2019 (fotky nájdeš priložené k tomuto článku). Ďalší ročník KLŠ nás čaká v roku 2022. Avšak, medzitým v roku 2020 je v pláne organizácia Kormidelníckeho kurzu a v roku 2021 Dôstojníckeho kurzu. Ak si nováčik, ideálne je nadobudnutie vodáckej praxe práve na našich kurzoch. Účasť na KK aj na DK pred KLŠ je vhodnou a najmä fyzicky menej náročnou predprípravou. Rovnako dobre ťa však pripravia aj kratšie tematický ladené modulové kurzy (viď úvod článku). Pridanou hodnotou účasti na našom vzdelávaní je spoznanie vodných skautov, prežitie námorníckej romantiky, dobrodružstiev na súši aj na vode. Tak neváhaj a sleduj novinky na stránke: navs.aqua.sk.

PS: Áno, napísal som, že na konci článku sa dozvieš o záhadnom a tak prepotrebnom predmete, ktorý má vodno-skautský kapitán uviazaný na konci svojej bielej šnúrky. Ale uvedomil som si, že najlepšie bude, ak to teraz neprezradím a pokúsiš sa to zistiť sám. Najlepšie na našich kurzoch :).

Kapitánsku lesnú školu 2019 v rámci projektu „Bezpečne na vode!“ podporujú

Námorná akadémia vodných skautov, 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín
ZDIEĽAŤ