Pripravuj sa na radcovské skúšky s handoutom

  Vzdelávanie
2505

Radcovské kurzy sú stále v kurze, a preto opäť dávame do pozornosti online dostupnú publikáciu  Radcovský kurz – handouty pre účastníkov. Handouty sú určené pre všetkých, ktorí sa pripravujú na radcovské skúšky, teda i pre tých, ktorí chcú absolvovať skúšky bez absolvovania radcovského kurzu.

Prečo používať pri učení handout?

Handout má slúžiť ako pomôcka na zorientovanie sa v témach radcovského kurzu. Povedie vás sedemnástimi témami počnúc Osobnosťou radcu končiac Skautskou praxou. Nájdete v ňom podklady k danej téme, kompetecie radcu a náplň. V závere handoutu nájdete zhrnuté otázky a modelové situácie na radcovské skúšky. PDF handoutu si môžete vytlačiť a robiť si doň poznámky. Za každou témou je na to vyčlenený priestor. Vytlačiť si ho môžete vo farebnej alebo čiernobielej verzii.

Veríme, že s handoutom vám príprava na skúšky pôjde od ruky.