S vodcovským dekrétom je skauting krajší… Tak poď na vodcovské skúšky!

  Vzdelávanie
2281

Vodičský preukaz Ťa oprávňuje viesť motorové vozidlo, vodcovský dekrét je dôkazom, že si nadobudol potrebné zručnosti, vedomosti a schopnosti viesť oddiel či zbor. Ale že pre rôzne okolnosti nemáš možnosť ísť na vodcovskú lesnú školu? Nevadí, už na jeseň 2018 máš možnosť získať vodcovský dekrét bez absolvovania VLŠ!

Pre tých, ktorí nemajú možnosť absolvovať lesnú školu ponúkame možnosť (po splnení podmienok) zúčastniť sa vodcovských skúšok. Najbližšie skúšky sa budú konať na jeseň (v rozmedzí mesiacov september – december) a ak máte záujem sa ich zúčastniť, kontaktujte Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).

Podmienky pre účasť na vodcovských skúškach
bez absolvovanie vodcovskej lesnej školy

 • vek 25+
 • 2 roky aktívnej činnosti vo funkcii vedúci oddielu alebo zboru
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu
 • ukončená vodcovská činnosť, ktorú schvaľuje inštruktor SLSK
 • absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci s oficiálnym certifikátom
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od inštruktora SLSK

Vodcovské skúšky

prebiehajú formou rozhovoru pred komisiou a pozostávajú z:

 • 1 otázky z nosných tém
 • 2 otázok z ostatných tém
 • modelovej situácie

Na úspešné zloženie je nutné vyhovieť z 1 otázky z nosných tém + z 2 otázok z ostatných tém alebo z 1 otázky z ostatných tém a modelovej situácie.

Úspešný absolvent vodcovskej skúšky získa

 • vodcovský dekrét
 • právo nosiť šedú vodcovskú šatku a vodcovskú nášivku (típí) na cípe šedej vodcovskej šatky

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).

Všetkým budúcim vodcom držíme palce, aby pre nich cesta k získaniu vodcovského dekrétu bola cestou objavovania, rastu a zlepšovania samých seba.