Chcem byť vodca, ako na to?

  Vzdelávanie
1820

V článku o tretej hodnosti vodca sme popísali proces, akým je možné túto hodnosť získať. Pozrime sa na to ale aj prakticky.

Človek, ktorý vedie oddiel alebo zbor, má funkciu vodca oddielu alebo zboru. Ak však nezískal hodnosť vodca (nezložil vodcovské skúšky), označujeme ho ako vedúci. Po uzavretí registrácie na aktuálny rok vydá Rada pre vzdelávanie pre všetkých vedúcich poverenia na vedenie oddielu alebo zboru, ktoré ich oprávňujú túto funkciu vykonávať.

Všetkým vedúcim odporúčame pokúsiť sa získať hodnosť vodca. Ak je to možné, najlepším spôsobom je absolvovať vodcovskú lesnú školu. Od 4.1.2018 do 4.2.2018 je spustené prihlasovanie pre 2 lesné školy:

VLŠ SELŠ

Vodcovská lesná škola s najdlhšou tradíciou, ktorej motto je: „Zatiahni na hlbinu.”. Viac informácií o prihlasovaní a prihlášku nájdete na ich webe.

VLŠ Planéta

Naopak najnovšia lesná škola, ktorá má za sebou veľmi úspešný prvý ročník, má prívlastky „Tvoja lesná škola” alebo „Vzdelávanie s atmosférou”. Všetky podrobnosti a prihlášku si môžete pozrieť na webe.

Pre tých, ktorí nemajú možnosť absolvovať lesnú školu ponúkame možnosť (po splnení podmienok) zúčastniť sa vodcovských skúšok. Najbližšie skúšky sa budú konať na jar (v rozmedzí mesiacov marec – apríl) a ak máte záujem sa ich zúčastniť, kontaktujte Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk). Podmienky pre účasť na vodcovských skúškach bez absolvovanie vodcovskej lesnej školy a náplň skúšok nájdete v Príručke Rady pre vzdelávanie – strana 39.

Všetkým budúcim vodcom držíme palce, aby pre nich cesta k získaniu vodcovského dekrétu bola cestou objavovania, rastu a zlepšovania samých seba.