Slovenský skauting vydal príručku

  Vzdelávanie
2315

Pre nadšencov do vzdelávania, pre vzdelávacie tímy i pre všetkých, ktorí hľadajú aktuálne informácie sme vydali príručku Vzdelávanie v Slovenskom skautingu.

Nájdete v nej rozpísané jednotlivé stupne vzdelávania s obsahovými náplňami, časovými dotáciami i kompetenčnými profilmi absolventov. Tiež sú v nej dostupné podmienky účasti na skúškach ako aj priebeh samotných skúšok vo všetkých stupňoch vzdelávania.

Na XVII. sneme SLSK každý zbor dostal 2 tieto príručky, do ostatných zborov, samostatných oddielov, oblastí, vzdelávacích tímov a rád SLSK príručky práve posielame. Ak sa k tebe však náhodou nedostala a nestačí ti elektronická verzia, ozvi sa nám na vzdelavanie@skauting.sk.

Veľa zdaru so vzdelávaním i s využívaním príručky.

Stiahnuť príručku Vzdelávanie v Slovenskom skautingu.

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ