Predstavujeme najvyššiu hodnosť – inštruktor

  Skauting, Vzdelávanie
2612

Pokračujeme  a postupne ukončujeme predstavovanie nového vzdelávacieho systému.  Prvý článok nájdete tu, no a tu sú ďalšie: radca, líder, vodca.

Hodnosť inštruktor môže člen SLSK získať po úspešnom zložení inštruktorských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

Gilwellská inštruktorská lesná škola

Klasickým spôsobom, ako sa stať inštruktorom, je absolvovať gilwellskú inštruktorskú lesnú školu (GILŠ). Tá je organizovaná z národnej úrovne minimálne raz za tri roky. Posledná GILŠ sa konala v roku 2016 a jej absolventi práve ukončujú svoje inštruktorské činnosti.

Podmienky účasti na GILŠ

 • vek 21+
 • udelená hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie na oblastnej či národnej úrovni
 • odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu, člen vzdelávacieho tímu, koordinátor kruhu Programovej rady, vodca zboru.

Po úspešnom absolvovaní GILŠ získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte

 • ukončenú inštruktorskú činnosť , ktorú mu schváli tím GILŠ

Alternatívou absolvovania GILŠ, ktorú organizuje Slovenský skauting je i absolvovanie niektorej z českých inštruktorských škôl. Absolvent požiada Radu pre vzdelávanie o uznanie vzdelania a v Slovenskom skautingu si dorobí svoju inštruktorskú činnosť.

Priamo na skúšky

Druhou cestou k inštruktorskému dekrétu je priamo sa prihlásiť na inštruktorské skúšky. Táto možnosť je však otvorená naozaj iba pre skúsených prednášajúcich, potrebné je splniť nasledujúce podmienky:

 • vek 28+
 • 3 roky aktívne fungovanie ako člen vzdelávacieho tímu, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávacom procese, má osvojené lektorské curriculum
 • udelená hodnosť vodca
 • odporúčanie najmenej troch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu
 • ukončená inštruktorská činnosť podľa IS: Inštruktorská činnosť
 • mať potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od predsedu RpV SLSK

Inštruktorské skúšky

Úspešný absolvent inštruktorskej skúšky získa:

 • inštruktorský dekrét,
 • právo nosiť gilwellskú šatku, gilwellské drievka (wood badge) a gilwellský kožený turban (woogle)

V prípade otázok k hodnosti inštruktor alebo novému vzdelávaciemu systému sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).

Foto: Vladislav Kakody – Láďo