TA3 rozhovory cez polnoc z 25. apríla

  Video
1698

Hosťami polnočných rozhovorov na TA3 boli riaditeľka Ústredia slovenského skautingu Dáša Cingálková a vedúci skautských oddielov Klára Vlčková a Filip Košťál.

 

ZdrojTA3
ZDIEĽAŤ