Uzlová abeceda – Lodná slučka

  Uzlová abeceda
2857

Uzlovanie neodmysliteľne patrí k skautskej zručnosti. Správne použitie a viazanie uzlov nám vie pomôcť v každodennom živote či aktivitách v prírode. Priblížme si ich v rámci nášho nového seriálu o uzloch od A po Z!

Uzol sa ľahko viaže a je vhodný pre každodenné použitie. Lodná slučka je skvelým uzlom pre upevnenie lana k tyči, lanu alebo kolu za predpokladu, že bude z oboch strán zaťažené. Preto sa používa s vedomím, že sa môže rozviazať a to vtedy, ak sa predmet, okolo ktorého je slučka uviazaná, otáča alebo ak na jednom či oboch koncoch lana povolí zaťaženie. Platí to najmä pre klzké laná z umelých vlákien.

Lodnou slučkou lano prechádza v závitoch, nikde sa neláme v ostrých záhyboch, nezhoršuje sa pevnosť lana. Spoľahlivo drží lano na valcovitých predmetoch, ktoré majú hladký či drsný povrch. Nehodí sa pre viazanie na hranaté predmety alebo predmety, na ktorých povrch nemôže priľnúť po celom obvode – hranoly, bedne, vrecia a podobne.

Existuje viacero spôsobov ako ju uviazať – dokonca i jednou rukou. Ak je jeden z koncov predmetu, ku ktorému sa lano viaže, voľný, slučka sa uviaže mimo predmet a hotová slučka sa naň navlečie.