Uzlová abeceda – Alpský motýlik

  Uzlová abeceda
3591

Uzlovanie neodmysliteľne patrí k skautskej zručnosti. Správne použitie a viazanie uzlov nám vie pomôcť v každodennom živote či aktivitách v prírode. Priblížme si ich v rámci nášho nového seriálu o uzloch od A po Z!

Alpský motýlik je jednoduchá univerzálna slučka, ktorá vydrží zaťaženie vo všetkých troch smeroch zároveň, ale aj osobitne. Neskôr sa dá ľahko rozviazať. Existuje množstvo spôsobov viazania tohto uzlu a veľkou výhodou je, že sa dá zaviazať i v strede lana, ku ktorého koncom nemáme prístup. Dá sa využiť pri zostrojení provizórneho rebríku z lana či zdvíhaní a spúšťaní predmetu, keď oba konce slúžia na odtiahnutie záťaže od steny alebo inej prekážky, a aj ako dočasné upevnenie lana okolo hrudníka pri nenáročnej záchrane.