Posielame vám posledné tohtoročné časopisy

  Ústredie
1483

Počas tohto predvianočného obdobia sa môžete tešiť na posledné tohtoročné čísla časopisov Džungľa, Skaut a Médium, ktoré si nájdete vo svojich poštových schránkach.

V zimnom čísle Skauta sa dočítate o nezabudnuteľnom Betlehemskom zážitku družiny Ovečiek, ktorá minulý rok priniesla Betlehemské svetlo na Slovensko. Získate inšpirácie na zimné družinovky a tipy na zimnú družinovú olympiádu, ktorá vlastne ani nemusí byť až taká zimná. Dozviete sa o novom ocenení Vlčí skaut a budeme tiež pokračovať v globálnych témach. Chystáte sa na stredoeurópske jamboree do Poľska? Čítajte aktuálne novinky. Recepty, hlavolamy a zaujímavosti sú už samozrejmosťou.

Jesenné Sympóziu bolo veľkou udalosťou nášho skautského sveta. Bola by to škoda, ak by témy, ktoré počas víkendu v Dolnej Tižine zapadli prachom  a práve preto zimné číslo Média bude sumárom toho najzaujímavejšieho čo na Sympóziu odznelo. Viete ako nenudiť vĺčatá oficiálnym programom, či ako nestáť na miesta a stále sa zlepšovať alebo ako cestovať a neprísť na mizinu? Toto a oveľa viac nájdete v rozšírenom čísle na 52 stranách.

Najmenší sa v zimnom čísle Džungle inšpirujú tipmi na zimné aktivitky. Prečítajú si o dobrých skutkoch a dozvedia sa ako prebiehajú Vianoce v rôznych krajinách vo svete. Určite zaujímavým bude článok o  družinovom divadielku, ktorého súčasťou ej aj návod na tvorbu maňušky. Vedeli ste čo robia ryby, keď vonku padajú vločky a ako sa stavia iglu, či ako sa dostane Betlehemské svetlo  až ku vám domov? Všetko toto a recept na škoricovo tvarohové poháre k tomu nájdete v najnovšej Džungli.

Ako je to s časopismi v rámci registrácie

V súčasnosti platí pravidlo, že časopisy posielame všetkým členom Slovenského skautingu (SLSK), ktorí sú v príslušnom roku zaregistrovaní. To znamená, že odo dňa prijatia registrácie na Ústredie a prijatia platby má každý člen SLSK nárok na časopis podľa svojho veku (od aktuálneho čísla) – v rámci registrácie a automaticky.

Vek 0 – 11 rokov > časopis Džungľa
Vek 12 – 17 rokov > časopis Skaut
Vek 18 + > časopis Médium

Všetky časopisy vychádzajú 4x / rok, vždy podľa aktuálneho ročného obdobia. Takisto dostane každý vodca okrem toho svojho Média aj Skauta / Džungľu, ak šéfuje vlčiackemu alebo skautskému oddielu.

skaut-casopisy-jesen-2015-2

Jesenné číslo časopisu Médium.

Objednanie ďalších časopisov

Ak máte záujem doobjednať si viac kusov časopisu, ktorý dostávate, prípadne chcete okrem toho odoberať aj iný typ, môžete tak spraviť jednoducho – objednať si ich priamo na Ústredí.

Čo k tomu potrebujete?

Napísať na ustredie@skauting.sk nasledovné:

  • o aký časopis máte záujem
  • koľko kusov z daného časopisu by ste chceli
  • svoje údaje (meno, priezvisko, adresa na doručenie časopisu)

Príspevok za jeden ročník časopisu pre člena SLSK je vo výške minimálne 4€.
Príspevok za jeden ročník časopisu pre osobu, ktorá nie je členom SLSK je vo výške 8€.

Kompletné informácie o objednávke časopisov nájdete na www.skauting.sk.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ