Chcete viac peňazí na činnosť? Zapojte sa do Siete fundraiserov!

  Ústredie
1993

V rámci novej stratégie získavania finančných prostriedkov pre činnosť Slovenského skautingu chceme vytvoriť neformálnu sieť ľudí, ktorí sa venujú fundraisingu na lokálnej úrovni, s cieľom lepšej výmeny informácií o možnostiach fundraisingu a programoch národnej úrovne. Zároveň to bude platforma na pripomienkovanie a hodnotenie stratégie fundraisingu.

Záujemci o zapojenie do siete kontaktujte hospodára SLSK – br. Mareka Fukasa – Méďa (marek.fukas@skauting.sk) do 30. 9. 2015.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ