Reklama na akcie v letných skautských časopisoch

  Ústredie
1302

Plánujete, či už dokonca pripravujete nadupanú akciu pre svoju oblasť, či dokonca celé Slovensko? Nebodlo by vám trochu propagácie v skautských časopisoch formou reklamy?

Pre všetkých aktívnych roverov, či skautov, ktorí venujú svoj čas príprave podujatí pre ostatných tú máme lákavú ponuku. Keďže vieme, že získať dostatočný počet účastníkov na akciu býva neraz oveľa náročnejšie ako jej samotná príprava, tak chceme poskytnúť priestor v letných časopisoch Skaut a Médium práve pre vaše dobré nápady.

Stačí ak do 20. mája 2015 napíšete svoj záujem inzerovať na emailovú adresu skaut@skaut.sk a priestor môže byť váš! Časopisy budú v poštových schránkach približne v prvej polovici júna.

Technická špecifikácie reklamy: grafická reklama rozmeru 165x75mm (šírka x výška) + 4mm spadavka v 300dpi

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ