Registračný poplatok na rok 2015

  Ústredie
1402

Milé skautky, milí skauti, vážení rodičia!

Náčelníctvo Slovenského skautingu na svojom ostatnom zasadnutí schválilo zvýšenie registračného poplatku. Ešte predtým, než sa pozrieme na čísla, ktoré budú v platnosti od roku 2015, mali by sme vedieť, ako sa tento poplatok vyberá, z čoho sa skladá jeho celková výška a predovšetkým, čo z neho máme my – skauti a skautky.

Registračný poplatok zabezpečuje okrem iného to, že všetci my, ktorí chodíme na skautské akcie, sme poistení základným úrazovým poistením – a to tak doma ako aj v zahraničí. Máme tak istotu, že ak nás postretne nejaká nepríjemnosť či na výprave, na tábore alebo na expedícii, nikdy nebudeme odkázaní len sami na seba.

Registrácia nám takisto prináša kúsok skautingu štyrikrát ročne priamo do našich stránok. V závislosti od vekovej kategórie sa tak môžeme tešiť na časopisy ako Džungľa, Skaut či Médium. V neposlednom rade zaplatený registračný poplatok prináša novú známku na daný rok do skautského preukazu, ktorý je ďaleko viac, než plastovou kartičkou s našou fotkou: máme s ním totižto nárok na niektoré zaujímavé zľavy – sieť obchodov a ponúkané zľavy nájdete na webe Slovenského skautingu.

Môžeme sa teda pozrieť, z čoho sa skladá členský poplatok. Časť, ktorá je pre celé Slovensko rovnaká, je práve tou, ktorá sa navyšuje – z dnešných 7 eur na 10 eur. Okrem už vyššie spomenutých vecí zabezpečuje tento poplatok aj financovanie vzdelávacích kurzov, akcií na celoslovenskej úrovni či podujatia, ktoré robia dobré meno nám všetkým – napríklad Betlehemské svetlo. Je jasné, že všetky tieto podujatia spočívajú práve na vašom úsilí – na snahe dobrovoľníkov, a tak tieto prostriedky využívame predovšetkým na krytie aspoň časti ich nákladov.

Registračný poplatok má však aj miestnu – oddielovú či zborovú zložku. Tieto peniaze zas pokrývajú vaše výpravy, tábory či klubovne a mnoho z toho, čo je v nich.

Pozrite sa na jednoduchú infografiku, kam putujú vaše príspevky:

Je pravdou, že členský poplatok sa nezvyšoval už 8 rokov. Oveľa závažnejšie je, že dotáciou dostáva naša organizácia čoraz menej prostriedkov od Ministerstva školstva – tá klesla medziročne o takmer 20% a je zrejmé, že tento trend bude pokračovať. Zvýšenie registračného poplatku je investíciou do našej nezávislosti a našej budúcnosti.

Ďakujeme!

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
Zdrojwww.skauting.sk
ZDIEĽAŤ