Nová knižka Príbehy ciest

  Ústredie
2754

Dnes na ústredie dorazila nová knižka s názvom Príbehy ciest, ktorá je pokračovaním známeho prvého dielu „Na cestu“. Po niekoľkých rokoch tak máme pokračovanie tohto obľúbeného titulu.

„Podobne ako tá prvá, aj táto je zameraná na duchovný rozvoj a formovanie našich členov skautingu. Je vhodným doplnkom do diskusie duchovného rozvoja a vzdelávania všetkých, keďže prostredníctvom hodnôt ukrytých v príbehoch sa buduje duchovný rozvoj každej skautskej osobnosti.“ (Príbehy ciest)

„Významnou súčasťou publikácie je hneď úvodná stať s názvom: Ako pracovať (nielen) s Andyho príbehmi v skautingu. Obsahuje trojitú metodickú časť. Jej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne. Ponúkame jednak princípy, ako pracovať s príbehmi (Výber príbehu a práca v družine), návod na jednoduchú zážitkovú meditáciu príbehu a nakoniec náročnejšiu alternatívu pre roverov na vysokých školách (Ako čítať príbeh – návod pre náročnejších čitateľov). Ide teda o konkrétne návody a alternatívne možnosti, ako z príbehov vyťažiť maximum.“ (Príbehy ciest)

Pozrite si niekoľko náhľadov z novej publikácie

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ