Krátky manuál k elektronickým podpisom

  Ústredie
638

Cieľom organizácie je nielen šetriť prírodu no i váš dobrovoľnícky čas. Ten nie je potrebné preto tráviť cestou na poštu či čakaním na pošte. Preto sme sa rozhodli využiť výdobytky dnešnej doby a napísať vám krátky manuál, ako na elektronické podpisovanie dokumentov, aby boli platné v súlade s našou legislatívou a pre potreby organizácie.

Ktoré dokumenty môžem v skautingu elektronicky podpísať?

Všetky, ktoré vám napadnú, dôležité je len rozlišovať typ podpisu a na základe toho sa rozhodnúť, ktorý je vhodný. Na Slovensku poznáme 3 typy elektronických podpisov. Používanie elektronického podpisu od 1.7.2016 upravuje na európskej úrovni „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)“, z ktorého vychádza slovenský „Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách“.

V zmysle tejto legislatívy fyzické osoby vytvárajú:

 • elektronický podpis
 • predstavuje najnižšiu a najmenej dôveryhodnú úroveň elektronického podpisu
 • zdokonalený elektronický podpis
 • je obdobou staršieho „elektronického podpisu“
 • môže sa vytvárať pomocou certifikátu pre elektronický podpis vydaného poskytovateľom dôveryhodných služieb (staršie občianske preukazy, ktoré si aktivujú certifikát od MIRRI)
 •  kvalifikovaný elektronický podpis (QES)
 • je obdobou staršieho „zaručeného elektronického podpisu“
 • je ekvivalentom vlastnoručného podpisu overeného notárom a nahrádza ho
 • vytvára sa pomocou kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis vydaného kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb
 • vytvára sa pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu (napr. čipovej karty) – musí byť “nový” občiansky preukaz, tj. vydaný po 21.6.2021

Právnické osoby vytvárajú:

 • elektronickú pečať
 • predstavuje najnižšiu a najmenej dôveryhodnú úroveň elektronickej pečate
 • zdokonalenú elektronickú pečať
 • je obdobou staršej „elektronickej pečate“
 • môže sa vytvárať pomocou certifikátu pre elektronickú pečať vydaného poskytovateľom dôveryhodných služieb
 •  kvalifikovanú elektronickú pečať
 • je obdobou staršej „zaručenej elektronickej pečate“
 • zabezpečuje iba integritu a originalitu elektronického dokumentu
 • vytvára sa pomocou kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať vydaného kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb
 • vytvára sa pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate (napr. čipovej karty)

Na registráciu nám stačí elektronický podpis, na prihlášku do slsk tiež.
Na zápisnicu zo zborového zhromaždenia by sme preferovali minimálne zdokonalený elektronický podpis overovateľa a zapisovateľa kvôli overiteľnosti a archivovateľnosti.
Na dohodu o právnej subjektivite takisto minimálne zdokonalený elektronický podpis, ideálne kvalifikovaný. To isté platí pre dokumenty, ktoré idú na ministerstvo, resp. finančnú správu.
Na pdf dokumenty môžete použiť typ podpisu PAdES, na akékoľvek iné dokumenty sa odporúča CAdES. Viac o nich tu.

Postup

 

Tu je taký jednoduchý návod na adobe acrobat. https://www.elektronickypodpis.cz/jak-vytvorit-elektronicky-podpis/

Hospodár Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ