Skautské preukazy od roku 2024

  Ústredie
751
Foto: Vladimír Ambróz

Hospodárska rada spolu s Ústredím analyzovala  budúcnosť a využiteľnosť fyzických skautských preukazov. Dopomohol jej aj dotazníkový prieskum v roku 2022, ktorý prebiehal medzi nižšími zložkami za účelom zistenia využívania skautských preukazov.

Skautské preukazy sme bežne posielali spolu s potvrdenými registračnými hárkami naspäť jednotlivým zložkám. V zriedkavých prípadoch mali skautské preukazy pre člena okrem estetickej funkcie aj praktickú.
Z dotazníka, ktorí mohli členovia vyplniť prostredníctvom skautských zvestí, kde bol propagovaný, sme zistili na vzorke ľudí, že 16% členov ho využívalo len na získanie zľavy v 3 spomenutých prevádzkach. 84% členov nevyužívalo skautský preukaz pri žiadnej príležitosti.

Výsledky prieskumu z roku 2022.

Ako mládežnícka organizácia sme chceli ísť príkladom a teda aj prostredníctvom zistenia ich využiteľnosti sme sa rozhodli zrušiť fyzickú podobu skautských preukazov. Našou víziou pri tomto rozhodovaní bolo aj znížiť ekonomickú aj ekologickú záťaž, ktorá sa týkala ich vydávania na Ústredí. Znížime tak eko stopu, ktorú ako organizácia produkujeme, vďaka tomu, že odstránime zbytočný plast. Odľahčíme tým aj činovnícku prácu od administratívnej záťaže vypĺňania a rozdávania preukazov členom.
Našim cieľom je využiť ušetrené prostriedky na zvýšenie úrazovej poistky našich členov, aby získali lepšie podmienky v prípade úrazu. V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na možnosť elektronicky preukázať svoje členstvo v Slovenskom skautingu.

Od roku 2024 sa preto nebudú posielať spolu s registračnými hárkami.

Čo sa stane so zľavami, ktoré ste využívali?

  • Zľavy, ktoré aktuálne využívate spolu so skautským preukazom môžete nahlásiť na ustredie@skauting.sk
  • Ústredie Slovenského skautingu kontaktuje sprostredkovateľa zľavy a dohodne iný možný spôsob preukázania.
  • Následne sa pripraví článok, ktorý bude dostupný na webe, aby ste vedeli, kde a ako môžete žiadať o skautskú zľavu 🙂
ZDIEĽAŤ