Prihláste sa do grantovej výzvy a získajte podporu pre vašich členov

Projekty, Ústredie
731
Ilustračná foto: Christian Dubovan

Pod úradom vlády sa otvorilo grantové kolo na podporu talentovanej mládeže. Prihláste talenty z vašich zborov a získajte pre nich podporu od štátu. Termín uzávierky je 28. február 2023.

Koho sa táto podpora týka?

Cieľom tejto výzvy je podporiť talentované deti, mládež a študentov – jednotlivcov, ktorí vynikajú v oblasti vedomostnej, športovej, umeleckej (napr. hudobná, výtvarná, herecká, a pod.) a ktorí vďaka podpore z rozpočtovej rezervy predsedu vlády budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a napredovať. 

Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity.

  • účasť na pobytových podujatiach (tuzemských aj zahraničných) zameraných na rozvoj a prácu s talentovanou mládežou; napr. účasť na kempoch, sústredeniach, vzdelávacích aktivitách a pod.), 
  • účasť na slovenských, resp. svetových súťažiach pre talentované deti, mládež a študentov, 
  • zvyšovanie kvality podmienok na rozvoj talentovanej mládeže. 

Oprávnené výdavky: 

  1. a) ubytovanie, stravné, 
  2. b) účastnícky poplatok (štartovné), 
  3. c) cestovné náklady, 
  4. d) nákup pomôcok potrebných na rozvíjanie talentu (športovej výbavy, kníh, učebníc, kostýmov, hudobných nástrojov a pod.). 

Ďalšie dôležité informácie:

Nepodporujú sa kolektívy, ale iba jednotlivci (aj keď sú súčasťou kolektívu). Žiadosť nepodáva jednotlivec, ale subjekt uvedený v tomto dokumente ako oprávnený žiadateľ. 

V rámci predkladania projektu je potrebné priložiť aj všetky doklady preukazujúce výsledky, ktoré boli dosiahnuté, ako napr. umiestnenia v súťažiach, olympiádach, majstrovstvách Európy, a pod. Minimálna výška podpory je 500 Eur. Maximálna výška podpory je 5 000 Eur. 

Viac o podpore nájdete tu.

Dôležité informácie o projekte nájdete tu.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej Republiky

projektová koordinátorka, fundraiserka
ZDIEĽAŤ