Odberateľom časopisu Médium príde jarné číslo časopisu Skaut

  Ústredie
499

Z dôvodu personálnych zmien a aktuálnej situácie, ktorá ovplyvnila aj pracovné procesy na Ústredí Slovenského skautingu, sa nevydáva jarné číslo časopisu Médium.

Všetci odberatelia Média si nájdu vo svojich schránkach jarné číslo časopisu Skaut, ako ospravedlnenie. V mene Ústredia sa vám ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu, ale o to viac sa môžete tešiť na letné číslo časopisu.

  • Jarné časopisy sa finalizujú a môžete sa na ne tešiť po 25.4 v poštových schránkach!
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ