Aktuálne o aktivitách Slovenského skautingu na pomoc Ukrajine

  Ústredie
1198
Foto: Yehor Milohrodskyi, unsplash.com

Milí priatelia,

veríme, že všetci s hlbokým zármutkom sledujeme situáciu u našich susedov a sami prežívame neistotu. Náš skautský sľub a srdce zapálené pre službu nám nedajú spať bez toho, aby sme nepriložili ruku k dielu, a aj malým skutkom nepomohli našim blížnym v núdzi. Preto od vás dostávame veľa podnetov a správ o možnostiach zapojenia sa do pomoci Ukrajine.

Prosím verte, že Ústredie Slovenského skautingu a Náčleníctvo je v aktívnej komunikácii s dobrovoľníkmi Skautskej služby, s Východoslovenskou skautskou oblasťou a inými organizáciami a spoločne plánujú aktivity na zapojenie sa do pomoci. Avšak prosíme vás o trpezlivosť. Prvýkrát za našu históriu sa naša generácia musí vysporiadať s koordináciou pomoci v takomto rozsahu a našou snahou je udržať chladnú hlavu a podporiť už existujúce iniciatívy, pripraviť zoznam dobrovoľníkov ochotných pomôcť v teréne ak to bude potrebné a získať zoznam materiálnej pomoci, ktoré by sme mohli začať zbierať na celonárodnej úrovni a distribuovať cez spriatelených skautov z Ukrajiny. Ústredie SLSK je v kontakte aj s inými organizáciami a snažilo sa ponúknuť dobrovoľnícke kapacity našej organizácie, no nateraz je situácia ešte veľmi nejasná, a preto nateraz nebol záujem o fyzickú pomoc. Čo sa týka pomoci na hraniciach, musíme byť v kontakte s ozbrojenými silami SR, aby sme vedeli správne koordinovať našu činnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok, obráťte sa na Ústredie SLSK, konkrétne na sestru Retti, riaditeľku Ústredia a hlavnú koordinátorku aktivít SLSK na pomoc Ukrajiny. Zoznam ľudí, zapojených do koordinácie aktivít na podporu pomoci Ukrajine v rámci našej organizácie vám bude čoskoro distribuovaný.

Pre najaktuálnejšie informácie a možnosti zapojenia sa do pomoci, prosím sledujte sociálne siete Slovenský skauting, skupinu Médium, webovú stránku Slovenského skautingu. Na webe Skautskej služby bude v najbližších dňoch prebiehať aktualizácia, preto nateraz sledujte oficiálne kanály SLSK.

Prosím, zomknime sa, nedávajme priestor nenávisti a negativity v našich komunikačných kanáloch, lebo verte: každý jeden skaut či neskaut chce dnes pomôcť a odvrátiť bolesť a utrpenie od Ukrajinského národa a tí z Ruského národa, ktorí nesúhlasia s postupom vedenia vo svojej krajine.

#skautisutu pripravení pomôcť!

Ústredie Slovenského skautingu, Skautská služba, iní dobrovoľníci

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ