Sledujte snemové odpočty národnej úrovne online

  Ústredie
1650

Aktualizované 5.10. 2020 o 11:50. Snem v Prievidzi je už na dohľad a vy sa môžete dozvedieť, na čom pracovala národná úroveň posledné tri roky. Tento rok špeciálne ešte pred snemovým víkendom formou živým online odpočtov.

Skautský snem prináša okrem volieb do skautských národných orgánov aj odpočty rád a Ústredia Slovenského skautingu. Tento rok sme sa rozhodli priniesť širšej skautskej verejnosti možnosť dozvedieť sa o výsledkoch národnej úrovne a pýtať sa konkrétne otázky. Odpočty budú totiž prebiehať online pre samotným smenovým víkendom. Ku klasickým okruhom pridávame tentokrát aj tému transformácie, ktorú považujeme za dôležitú pre diskusiu.

V prípade záujmu si do kalendára zaznačte nasledujúce termíny

  • 28. september o 20:00 – Náčelníctvo, Ústredie, Transformácia
  • 1. október o 20:00 – Zahraničná rada, Rada pre Rozvoj a Komunikáciu, Programová rada
  • 5. október o 20:00 – Duchovná rada, Hospodárska rada, Rada pre vzdelávanie
  • 7. október o 20:00 – Zmierovacia rada

Termín odpočtu Revíznej rady a Hlavného kapitanátu vodných skautov ešte upresníme. Budeme o ňom vopred informovať.

Presný čas a odkaz na odpočty jednotlivých rád, ktoré budú prebiehať formou online živých prenosov zverejníme v diskusnej skupine na Facebooku XVIII. Skautský snem 2020 a doplnením v rámci informácie publikovanej vyššie.

Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ