Veľký výskum hodnôt v Slovenskom skautingu

  Ústredie
1357
Foto: Hannah Wei / Unsplash

Dostali sme jedinečnú možnosť byť súčasťou medzinárodného výskumu hodnôt mladých ľudí. Bude prebiehať dotazníkovou formou na Slovensku a v Českej republike. V priebehu júna budeme postupne oslovovať našich členov, ktorí boli vylosovaní z anonymizovaného zoznamu. Výskum sa bude realizovať v 18 organizáciách a na niekoľkých tisícoch mladých ľudí zložených z organizovanej a neorganizovanej mládeže.  

Hlavným cieľom výskumu je porovnanie hodnôt zastávaných mladými ľuďmi na Slovensku a v Česku. Pokúsime sa zistiť, či a aké sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami, či a ako sa odlišujú mladí ľudia aktívni vo svojom voľnom čase v mimovládnych mládežníckych organizáciách. Dokonca po prvýkrát budeme môcť zistiť, či a ako veľmi sa od svojich rovesníkov odlišujú skautky a skauti. Výstupy z výskumu budú pre Slovenský skauting zaujímavou spätnou väzbou k určeniu vplyvu skautskej výchovnej metódy na deti a mládež. Informácie budeme vedieť využiť aj pre potreby plánovania rozvoja výchovných nástrojov, či kampaní zameraných do vnútra organizácie. Odborným garantom výskumu je Inštitút výskumu detí, mládeže a rodiny na Masarykovej univerzite v Brne.

Do účasti vo výskume nie je možné prihlásiť. V Slovenskom skautingu sme vylosovali 700 respondentov z danej vekovej kategórie a tým bude zaslaný dotazník. Odpovede v dotazníku sú úplne anonymné. Slovenský skauting poskytol Rade mládeže Slovenska anonymizovanú informáciu o počte členov od 15 do 29 rokov a z nich bolo vylosovaných 700. Tí vyplnia webový dotazník, každý na jedinečnej webovej adrese. Rada mládeže Slovenska dostane odpovede a Slovenský skauting potom informáciu o tom, ktoré „identifikátory“ (respondenti) už dotazník vyplnili, aby sme sa mohli pripomenúť tým, ktorí zatiaľ nevyplnili. Výskum sa rozbieha teraz a bude trvať do konca júna.

  • Ďalšie informácie k výskumu nájdete na mladez.sk
ZDIEĽAŤ