Výskum uniformovaných organizácií na Masarykovej univerzite – skauti, pomôžte nám!

  Ústredie
2449
Foto: Glenn Carstens-Peters

V mene Masarykovej univerzity v Brne by som rád požiadal Slovenský skauting o pomoc pri výskume, na ktorom pracujem. Meriame hodnoty a názory uniformovaných organizácií v stredovýchodnej Európe.

Myslím si, že primárny zdroj dnešnej rastúcej nedôvery v štát, médiá, vedu a ďalšie inštitúcie, nárast spoločenských rozbrojov a otvárajúcej sa priepasti medzi ľuďmi – v politickej rovine sa javiaci ako rozpor medzi konzervatívcami a liberálmi – je masívny hodnotový spor, ktorý dnes vidíme naprieč svojou spoločnosťou, ale aj celým západným svetom. Moja snaha je tento problém podrobnejšie zmapovať a aplikovať ho najprv na Slovensko, a neskôr aj na našich susedov.

Konkrétne sa venujem výskumu polovojenských organizácií, a mapovaniu hodnotového sveta a motivácií ich členov. Niektorí sa teraz možno zľaknú, že ich podozrievam z militantnosti.

Skauti sú pre mňa predovšetkým cennou kontrolnou skupinou. Pred sto rokmi založil Lord Baden-Powell skautov ako organizáciu, ktorá mala výrazné polovojenské prvky. V priebehu času sa zo skautingu stalo medzinárodné hnutie s vysokou prestížou, dnes univerzálne chápané ako výrazne spoločensky prospešné. Rád by som sa zoznámil s príbehom skautingu, a zároveň zmeral súčasné hodnotové nadstavenie skautov na Slovensku aj v zahraničí. To môže pomôcť lepšie pochopiť aj vzostup a možné spôsoby prístupu k novovznikajúcim polovojenským organizáciám naprieč celou stredovýchodnou Európu. A možno sa aj inšpirovať pro-sociálnym príbehom vývoja skautov.

  • Vyplnenie priemerne trvá 15 minút a zapojiť sa môžete na tomto linku.
  • Svoje odpovede môžete zasielať do 11. mája.

Zapojiť sa má 4 výhody

  1. Pomôže to všeobecnému výskumu o stave slovenskej spoločnosti. To je cenné samo o sebe.
  2. Rovnako ako ostatné organizácie zapojené do výskumu zistíte pre akých členov je skauting na Slovensku atraktívny, a čo si členovia myslia o významných spoločenských otázkach. Poznanie svojich členov môže mať manažérske, programové a ďalšie využitie.
  3. Umožní to porovnať profil Slovenského skautingu ako organizácie s inými podobnými organizáciami v iných krajinách (napr. ČR). Skauti tiež uvidia kde stoja vo veci hodnôt a názorov medzi priemerom slovenskej populácie. Na to je optimálne, aby sa zapojila ideálne aspoň tretina členov (kt. majú 15 rokov a viac), ale pracovať sa dá už s dátami zo 100 odpovedí.
  4. Zlosovanie – na konci dotazníka je možné si vygenerovať osobný kód. Po ukončení výskumu sa kódy vylosujú, a 10 ľudí vyhrá 50 eur / osobu, ktoré budú v záujme zachovaniu anonymity distribuované skúmanou organizáciou. Podobné zlosovanie je bežná prax v spoločenskovednom výskume na podporu účasti.

Kto má o výskum hlbší záujem, toho by mohla zaujímať prednáška na TEDe od prof. Jonathana Haidta, autora kľúčovej časti výskumu, tzv. teórie Morálnych základov, ktorá sa snaží merať hodnotové nadstavenie človeka.

 

Pomôžte vede, Slovensku aj sebe!

Medailón

Pavol Kosnáč je doktorandom na Katedre politológie Masarykovej univerzity v Brne, Českej republike. Jeho súčasná práca kombinzje metódy politológie, psychológie, terénnej antropológie, kognitívnych vied a neurovied. Študoval komparatívnu religionistiku v Bratislave a Oxforde so zameraním na nové náboženské hnutia, kresťanstvo a islam. Zaujíma ho najmä nová a alternatívna religiozita, ako aj súvislosti medzi náboženstvom, ideológiou, násilím a vojnou. Posledných šesť rokov študoval motivácie a hodnotové stromy zahraničných bojovníkov a členov polovojenských organizácií vo východnej Európe a na Blízkom východe. Príležitostne tiež pracuje ako konzultant a terénny pracovník pre humanitárne organizácie a univerzity v rôznych častiach sveta, v súčasnosti vo Veľkej Británii, Iraku a Thajsku.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ