Dôležité informácie k Hodnoteniu kvality oddielov za rok 2019

  Ústredie
2147

Na úvod si dovolím tiež napísať pár slov povzbudenia. V histórii bolo už niekoľko udalostí, ktoré viedli k prerušeniu skautskej činnosti a teraz čelíme ďalšej. Oproti našim sestrám a bratom v minulosti máme teraz dostupné „to tie internety“. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je to, že nebola zakázaná naša činnosť ako taká, ale iba jej kontaktná časť. Na rozdiel od tých predchádzajúcich prišlo toto prerušenie dobrovoľne, so zámerom pomôcť spomaliť šírenie nového ochorenia. Verím preto, že sa skauting z vášho srdca a každodenného života nevytratil ani v túto neľahkú dobu. A že každý, kto môže, napĺňa skautský sľub a zákon v takej miere, ako mu to jeho možnosti dovoľujú. Buďme tu jeden pre druhého a spoločne dúfajme v skoré zlepšenie.

Život ide ďalej a ten skautský nie je výnimkou.

Prinášame vám najaktuálnejšie dôležité informácie ohľadom tohtoročného Hodnotenia kvality oddielov (hodnotenie za rok 2019)

Keďže je tento rok pre hodnotenie kvality oddielov takpovediac pilotný, rozhodli sme sa vám na jeho vyplnenie dať dostatok času. Vypĺňať ho je možné už od začiatku roka a ja sa chcem aj touto cestou poďakovať viac ako 100 oddielom, ktoré tak už urobili. Teraz je vhodné sa začať baviť aj o dátume, do ktorého ho bude potrebné vyplniť. Deadline na vyplnenie hodnotenia kvality je 10.5.2020. Vieme, že niektoré oddiely môžu mať problém s vypĺňaním, keďže niektoré otázky neobsahujú možnosti, ktoré by potrebovali vybrať. Pokiaľ počas vypĺňania narazíte na tento problém, napíšte nám na kvalita@skauting.sk a dohodneme sa, aký deadline bude platiť pre vás. Požadované zmeny v otázkach už boli doručené dodávateľovi na zapracovanie, no nevieme zaručiť, kedy budú reálne zmenené v systéme. Odoslané hodnotenia sme začali priebežne vyhodnocovať. Pokiaľ v nich narazíme na nejaké nezrovnalosti, vodcovi oddielu napíšeme e-mail s prosbou o doplnenie, prípadne opravu informácií. Slovnú spätnú väzbu sme sa rozhodli robiť iba na dopyt. Stále platí, že pre nás sú dôležitejšie jednotlivé odpovede a hodnotenie kvality ako celok a nie iba výsledný bodový zisk. Preto nás stále zaujíma celkový pohľad na oddiel, aký nám poskytuje hodnotenie kvality. Pokiaľ chcete aj vy od nás dostať rozsiahlejšiu spätnú väzbu, vypýtajte si ju cez kvalita@skauting.sk. Taktiež ak máte ešte akékoľvek iné otázky, na ktoré sme tu nezodpovedali, prípadne máte nejakú pripomienku (v ideálnom prípade vo forme zlepšovacieho návrhu), potešíme sa vášmu e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Za Tím Hodnotenia kvality
Bit

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ