Celorepublikové pozastavenie činnosti Slovenského skautingu

  Skautujem doma, Ústredie
1040

Aktualizované 13.3. 2020 o 13:30. V reakcii na vyhlásenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky k šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus) prijíma vedenie Slovenského skautingu opatrenie k úplnému a celorepublikovému pozastaveniu skautských skupinových aktivít. Od dnešného dňa až do odvolania je zakázané realizovať pravidelné stretnutia družín a oddielov, výlety, vzdelávacie podujatia a všetky ostatné tipy aktivít. Povolené budú len dobrovoľnícke aktivity dospelých členov smerujúce k zvládnutiu krízovej situácie v krajine, ak sa ich to týka.

Vedenie Slovenského skautingu prijalo ťažký, ale správny krok a rozhodlo sa celoplošne pozastaviť všetky skautské aktivity až do odvolania. Teraz však cítime, že sa musíme zachovať zodpovedne a ísť príkladom ostatným spoluobčanom.

Pre všetkých našich členov naďalej platí, aby:

  • Dodržiavali odporúčania kompetentných inštitúcií: Ústredný krízový štáb, Úrad verejného zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR a orgány miestnej samosprávy.
  • Uvedomili si, že štátom vyhlásený mimoriadny stav nie sú prázdniny a ani dovolenka. Jedná sa o preventívne opatrenia v podobe karantény na zníženie šírenia choroby a počtu nakazených osôb.
  • Prihlasovanie a plánovaná účasť na medzinárodných podujatia prebieha bez obmedzenia. Záujemcovia o letné podujatie AQUA 2020 organizované na Slovensku, alebo účastníci nahlásení na medzinárodné podujatia prebiehajúce v lete môžu byť zatiaľ bez obáv. Nemáme informácie, že by sa plánované podujatia mali zrušiť.

Odporúčania pre skautských vodcov, radcov a ďalších dobrovoľníkov

  • Využite moderné technológie a spravte si schôdzku „online“. Pripravte si aktivity z príručiek napredovania, ktoré môžu robiť členovia z domu.
  • Rozprávajte sa so svojimi členmi o aktuálne prebiehajúcej pandémii. Pre inšpiráciu na návod ako sa rozprávať s deťmi si pozrite video:
  • Sledujte stránku skauting.sk a skaut.sk na ktorú budeme zverejňovať nápady na aktivity počas karantény.
  • Slovenský skauting bude naďalej pozorne sledovať všetky usmernenia a vydá pokyn na obnovenie činnosti ihneď, ako to bude možné, bezpečné a zodpovedné.
ZDIEĽAŤ