Posúvajme veci ďalej. Diskutujme

  Ústredie
1137
Foto: John Schnobrich

Konštruktívna debata dokáže mnohokrát naviesť cestu k správnemu cieľu. Pomáha chápať pohľad toho druhého a hľadať kompromisné riešenia. Otázka vnútornej komunikácie je v Slovenskom skautingu otvorená už dlhodobo a jej potreba je viac ako súhlasná. Prichádzame s návrhom a pevne veríme, že aj s riešením.

Súčasná situácia

Už počas spoločných stretnutí (či hlavne počas skautských snemov), máme možnosť vidieť, že v Slovenskom skautingu sú témy, ktoré si vyžadujú hlbšie a dlhšie trvajúce diskusie. V návale emócií a nespracovaných dojmov sa potom snažíme nájsť odpovede počas niekoľkých desiatok minút. Hoc už na začiatku vieme, že jasný výsledok nenastane, i tak práve tieto témy uberajú čas ostatnému programu. Práve preto je aj jednou z tém strategického plánu v priorite Komunikácia a vzťahy s verejnosťou na obdobie 2018 až 2023 efektívna vnútorná komunikácia.

Analýza vhodnosti

Pri hľadaní riešenia, na akej platforme postaviť internú komunikáciu, je v súčasnej dobe k dispozícii množstvo alternatív. Potrebné je však vychádzať z faktov a dát ohľadne správania sa užívateľov v online priestore. Logicky nám vychádza, že budovať systém fóra ako samostatnej inštalácie či motivovanie našich členov, aby sa registrovali do nejakej vhodne zvolenej webovej aplikácie, nemá príliš veľký význam a celé by to skončilo tam, kde je to dnes. Buď nikde, alebo formou undergroundu, ktorý by neriešil podstatu.

Tieto dôvody, aj vzhľadom na počet registrovaných či aktívnych užívateľov aktuálne ešte stále najrozsiahlejšej sociálnej siete Facebook hovoria, že práve toto by mohlo byť riešením na konštruktívne diskusie. Priestor, ku ktorému drvivá väčšina momentálne prístup už má.

Diskusie v tematických skupinách

Riešením v aktuálnej situácii a momentálnych možnostiach sa tak stane facebooková stránka časopisu Médium, pod ktorou vzniknú jednotlivé tematické diskusné skupiny. Podľa zamerania buď otvorené, alebo zamknuté. Tak ako ich vytváranie, tak aj ich správu spoločne s časom venovaným odpovediam budú mať na starosti jednotlivé rady Slovenského skautingu.

Prečo práve pod Médiom?

Jednou z hlavných úloh časopisu Médium už pri svojom vzniku bola práve diskusia, ktorá vo vtedajšej dobe, podľa jeho zakladateľov, absentovala. Na Facebooku má Médium solídnu fanúšikovskú základňu a to príde práve tímu komunikácie ako vhodný krok – proces vzniku novej skupiny, jej rozširovanie či propagácia, by zbytočne zabral množstvo času. Najefektívnejšie je tak na tento náš účel využiť už existujúcu skupinu.

Čo má byť cieľom

Komunikovať. Efektívne komunikovať. Diskutovať. Slušne diskutovať. Všetci cítime, že takýto spoločný priestor nám tu momentálne chýba a alternatíva, ktorá nám ho v súčasnosti supluje, nie je to, čo chceme. Anonymizované reakcie a otázky neraz zamestnávajú Ústredie, ktoré si kladie až príliš často za povinnosť uviesť neraz mylné tvrdenia na pravú mieru. Pochopiteľne, takáto forma nemusí vyhovovať každému, no v skautingu by mal byť dialóg otvorený bez príznakov internetového hrdinstva.

Chápeme tiež, že Facebook ako riešenie nepoteší každého a vonkoncom nie odporcov sociálnych sietí. Na diskusný priestor v neutrálnych vodách si však budeme musieť ešte nejakú dobu počkať. Možno to vyrieši projekt Jeden systém, no dovtedy sa vieme zhovárať aspoň takto.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ