Zapoj sa aj ty do Európskeho dialógu s mládežou a formuj budúcnosť Európy

  Ústredie
1141

Slovenský skauting úspešne rozbehol viacero interných iniciatív zameraných na zvýšení povedomia o činnosti, poslaní a cieľoch Európskej únie. Naši členovia sa v prvej polovici roka mohli tešiť z diskusií, článkov, nových odboriek a programového modulu. Väčšinu týchto aktivít sme zastrešovali celoeurópskym projektom Svetovej skautskej organizácie, WOSM, pod názvom MEMS resp. My Europe My Say.

Európska únia a ani možnosti zapájania sa do formovania našej spoločnej budúcnosti v Európskej únii nekončia eurovoľbami a rovnako ani aktivity skautov nemusia skončiť jedným projektom. Rada mládeže Slovenska pravidelne pripravuje konzultačné stretnutia a dotazníky zamerané na témy týkajúce sa únie – tieto konzultácie voláme Európsky dialóg s mládežou. Vďaka týmto konzultáciám majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na konkrétne témy a Európska únia má možnosť zistiť, čo mladých ľudí trápi.

Zástupcovia Európskej komisie potom na základe odpovedí mladých vytvoria odporúčania pre členské štáty. Úlohou členských štátov je zavádzať tieto odporúčania do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane na najvyššie poschodia európskej politiky. Ale tam nezostane. Pretože odporúčania sa môžu dostať k mladým do jednotlivých krajín, vrátane Slovenska. A naši politici sa tým musia zaoberať.

Foriem, ako sa zapojiť do Európskeho dialógu s mládežou, je viac:

  • vyplň dotazník na stránke online dotazník,
  • zúčastni sa konzultácií v tvojom okolí – čo, kedy a kde sa deje sa dozvieš v Aktualitách Európskeho dialógu s mládežou,
  • zorganizuj vlastnú konzultáciu (píš na besedova@mladez.sk).

Kto sa môže zapojiť?

  • Všetci mladí ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj názor,
  • Učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí chcú zorganizovať konzultácie pre mladých,
  • Politici a ďalší ľudia s rozhodovacou právomocou, ktorí chcú počúvať názory mladých.

Viac informácií o celom projekte nájdeš na stránke eudialogsmladezou.sk.

ZDIEĽAŤ