Zmena registračného poplatku do Slovenského skautingu na rok 2020

  Ústredie
2289

Zažívať dobrodružstvá v skautingu je na nezaplatenie. Na druhej strane členstvom v Slovenskom skautingu a zaplatením poplatku prispievame na fungovanie organizácie zabezpečujúcej svojim členom a dobrovoľníkom profesionálne služby, podporu a metodológiu vo forme programu.

Dlhodobým cieľom náčelníctva Slovenského skautingu je stabilné a rôznorodé financovanie organizácie. Aktuálne sa naše zdroje skladajú najmä z dotácie Ministerstva ŠVVŠ SR, členských príspevkov, grantov a darov. Viaceré zdroje sa nám podarilo úspešne navýšiť a napriek tomu čelíme každoročne pri zostavovaní rozpočtu organizácie veľkej výzve nájsť chýbajúce financie na aktivity organizácie, ktoré nevieme pokryť. Bohužiaľ čoraz viac musíme škrtať z plánovaných aktivít, lebo požiadavky organizácie rastú rýchlejšie, ako naše zdroje. Do registračného poplatku musíme premietnuť aj infláciu a nárast cien všeobecne.

Na základe dlhodobej analýzy zdrojov sme sa rozhodli zvýšiť registračný poplatok do organizácie na 15 € na rok na člena.

Vnímame rozdielnosť Slovenska v možnostiach zárobku a financovania voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Zároveň si myslíme, že 1,25 € mesačne na pravidelnú aktivitu pre dieťa je poplatok, ktorí si môžu dovoliť takmer všetci. Pre tých, ktorí by predsa len boli vo finančnej a sociálnej núdzi je tu možnosť uplatniť si znížený registračný príspevok vo výške 1 € na rok.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu – Juraja Lizáka emailom juraj.lizak@skauting.sk.