Grantová výzvy na podporu účasti sociálne slabších členov na letných táboroch Slovenského skautingu

  Ústredie
1329

Slovenský skauting v spolupráci s neinvestičným fondom Klepáč otvára kolo grantovej výzvu pre zbory a samostatné oddiely. Výzva je určená na podporu sociálne slabších členov Slovenského skautingu vo veku do 15 rokov, ktorí by si nemohli dovoliť účasť na vyvrcholení skautského programu a teda letnom tábore.

Žiadosti o podporu musí odoslať nižšia organizačná zložka Slovenského skauting s právnou subjektivitou, tj. zbor alebo oblasť. Žiadosti je možné posielať do 30. mája 2019 a budú vyhodnotené do 5. júna2019. Maximálna výška grantu na jednu nižšiu org. zložku a všetky podporené osoby je 500 €.

Žiadosť musí obsahovať popis východiskovej situácie, počet znevýhodnených detí, účel použitia zdrojov a rozpis aktivít ktorých sa podporené deti zúčastnia

Súčasťou povinností podporeného zboru je zaslať do 30. 10. 2019 záverečnú správu.

Záverečná správa má obsahovať

  • počet podporených detí a región z ktorého pochádzajú,
  • popis aktivít, na ktorých sa vďaka podpore zúčastnili
  • čiastkové sumy na ktoré boli prostriedky určené – napríklad cestovné, strava prepočítaná na osobu/deň, rekvizity na program
  • ilustračné fotografie z akcie

V prípade otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa ústredia – Juraj Lizák na emailovej adrese juraj.lizak@skauting.sk.

ZDIEĽAŤ