Aj Slovenskému skautingu záleží na ochrane osobných údajov

  Ústredie
301

V súvislosti s nariadením GDPR už toho bolo povedaného, napísaného na internete a v médiách veľa. Keďže sa toto nariadenie týka aj nás ako organizácie, tak nezaháľame a pracujeme na tom, aby boli osobné údaje našich členov v čo najväčšom bezpečí.

S tým súvisí aj tento článok, ktorým by sme chceli osloviť radcov, vodcov a všetkých členov Slovenského skautingu, ktorí pracujú s osobnými údajmi členov a požiadať ich aby vyplnili dotazník na odkaze nižšie. Dotazník je anonymný a preto buďte prosím čo najkonkrétnejší a najúprimnejší vo svojich odpovediach. Na základe výsledkov budeme okrem iného zostavovať aj dokumenty o tom ako osobné údaje spracovávať, preto je dôležité, aby na dotazník odpovedalo čo najviac ľudí.

Rada pre rozvoj a komunikáciu

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ