Národná šatka – zmeniť či ponechať?

  Ústredie, Zahraničie
1408

Páči sa vám prevedenie súčasnej národnej šatky alebo by ste prijali niečo nové?

Zahraničná rada na podnet Náčelníctva realizuje prieskum spokojnosti s našou národnou šatkou. Každý z vás má jedinečnú možnosť zapojiť sa do prieskumu a pomôcť nám rozhodnúť sa, či chceme modernú zmenu alebo zostať verní tradičnej šatke.

Stačí, ak do 31. marca 2019 vyplníte tento dotazník.

Tajomníčka Zahraničnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ