Staň sa členom hospodárskej rady Slovenského skautingu

  Ústredie
1010

Podľa priorít strategického plánu Slovenského skautingu (SLSK) a rozhodnutia Náčelníctva SLSK hľadáme členov hospodárskej rady SLSK. Hospodárska rada je poradným orgánom hospodára, Náčelníctva SLSK a má tiež za cieľ zabezpečovať pomoc nižším organizačným zložkám.

Ak máš skúsenosti s hospodárením, účtovníctvom, finančnými procesmi, finančným riadením alebo ťa tieto témy aktívne zaujímajú pošli o tom stručnú informáciu na barok@skauting.sk do 31.3. 2019. V prípade otázok sa obráť na tel.: 0948 310 100 alebo vyššie uvedený email.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ