Záverečné správy z podujatí za rok 2018

  Ústredie
1610

Vzhľadom na previazanie systému financovania nižších organizačných a vykazovania podujatí formou záverečných správ sme sa rozhodli Záverečné správy z podujatí za rok 2018 zozbierať.  

Minulý rok na jeseň sme informovali o zrušení viacerých administratívnych povinností pre organizácie financované skrz dotačný systém MŠVVŠ SR. Niekedy veľký krok pre celý sektor znamená ešte väčší krok pre samotné organizácie, ktoré mali roky zabehnuté interné procesy. Po krátkom období radosti povinností sme začali zapracovávať zmeny do nášho interného systéme a zistili sme, že systém fungovania nevieme úplne zmeniť zo dna na deň, ale že budeme musieť zapracovávať zmeny postupne.

Systém prerozdeľovania dotácie, tzv. regranting, schvaľuje Malý snem SLSK a rok dopredu. Regranting je aktuálne viazaný zozbieranie záverečných správ a dát o činnosti zborov. Ústredie SLSK a ani Náčelníctvo SLSK nevedia systéme regrantingu mimo Malého snemu zmeniť a teda sme nútení Záverečné správy z podujatí za rok 2018 zozbierať.

Uľahčenie administratívnej záťaže:

Veríme, že väčšinu z vás táto informácia nepotešila, ale pokúsime sa Vám spraviť aspoň maličkú radosť. Do záverečných správ nemusíte vypisovať: Cieľ podujatia a Program a zhodnotenie podujatia (v systéme Teepee sú tieto kolónky ako povinné, ale stačí keď tam uvediete – BP)

Záverečné správy za rok 2018 môžete nahrať do systému Teepee v prípade ak ich neviete spraviť cez Teepee, tak nás kontaktujte a dohodneme inú formu zaslania.

Termín zaslania záverečných správ je 28. január 2019

  • V emaile zasielanom zborovým vodcom sme mali uvedený dátum 21. január, ale nie všetci zboroví vodcovia majú uvedený správny email a nedostala sa im správna informácia včas.

Často pýtané otázky

1) Ak som zaslal/zaslala záverečné správy za rok 2018 v septembri budú sa mi rátať?

Áno, budú. Nemusíte ich prerábať.

2) Zostala povinnosť vypisovania prezenčných listín?

Áno. Pri podujatiach hradených z dotácie MŠVVŠ SR musíte naďalej vykazovať zoznam členov, ktorí sa akcie zúčastnili.

V prípade nejasností sa na nás neváhajte obrátiť a píšte nám na ustredie@skauting.sk.

ZDIEĽAŤ