Ako bude vyzerať Strategický plán?

  Ústredie
1504

Náš tím posunul prípravy Strategického plánu o veľký krok ďalej. Uvítame, keď si pozriete nasledovné dokumenty a pridáte svoje pripomienky.

Naše priority sme zredukovali na 4 a na začiatku každej priority sú uvedené KPI (kľúčové ukazovatele úspechu). Vypracovali konkrétne témy, zámery a ciele. Na niektorých miestach sa už nachádzajú aj nástrely na akčné kroky. Pod cieľmi sa nachádzajú návrhy na zodpovedné zložky alebo osoby a tie sú označené hashtagom (napr. #RpV)

Ak sa s našim Strategickým plánom stretávate prvýkrát, určite kliknite na Terminológiu, ktorá vám vysvetlí základné pojmy

Deadline

Termín dokedy máte možnosť pripomienkovať dokumenty je 20.máj 2018. Po tomto termíne sa budeme venovať vašim pripomienkam a pripravíme návrh pre Náčelníctvo SLSK.

V prípade otázok sa neváhajte písať na adresu marian.lezo@skauting.sk.

Náčelník Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ