Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

  Skauting, Ústredie
1860

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám.

Prvou novinkou je publikácia Radcovský kurz – manuál pre organizátorov. Obsahom tejto knižky sú podrobné návody a dobré rady, ako usporiadať radcovský kurz. Za najväčší prínos považujeme rozpracované témy prednášok. Ak sa teda nový člen tímu chystá prvýkrát prednášať napríklad tému Piliere skautingu, v manuáli si nájde obsahovú náplň, kompetencie, ktoré má účastník nadobudnúť, podklady k téme a dokonca nápady na aktivity, ktoré môže počas prednášky zrealizovať.

Publikáciu budeme bezplatne posielať oblastným tímom radcovských kurzov a tiež bude dostupná v PDF formáte priamo na webe SLSK.

Druhá novinka je určená pre všetkých účastníkov radcovských kurzov a tým, ktorí sa rozhodli zúčastniť radcovských skúšok bez absolvovania kurzu. V podobe PDF-ka voľne dostupného na webe vydávame Handouty k radcovskému kurzu. Sú to podklady k jednotlivým témam prednášok spolu s otázkami a modelovými situáciami na skúšky.

Na stiahnutie

Manuál pre organizátorov radcovských kurzov je možné zakúpiť vytlačený a zviazaný v špirálovej väzbe v internetovom obchode ScouShop.sk za mimoriadnu cenu pokrývajúcu výlučne výrobné náklady.

Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým autorom, ktorí sa do tvorby týchto publikácií zapojili. Ďakujeme!

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ