Keď tri sa rovná štyri alebo zhrnutie k časopisom za rok 2017

  Ústredie
1155

Posledným dvojčíslom časopisov sme uzavreli publikačnú sezónu pravidelných periodík. Ku koncu kalendárneho roka máme tendenciu obrátiť sa za svojou činnosťou, zhodnotiť si ju a pripraviť plány na nasledujúci rok. Inak to nebolo ani s prípravou časopisov v rámci ktorých platí matematická anomália: 1+1+1 = 4.

Tento rok bol v rámci publikačného plánu viac, ako plodný. Popri bežnej agende v rámci vydávania časopisov sme vydali Príručku pre skautských vodcov, Prvého skauta, Vzdelávanie v Slovenskom skautingu. Dokopy 17 publikácií s ISBN či ISSN. Neuveriteľné číslo na mládežnícku organizáciu s obmedzenými ľudskými a finančnými zdrojmi. Takto náročný rok mal aj priamy dopad na prípravu jesenných časopisov. Väčšina publikačných projektov mala stanovené dokončenia k jednému totožnému termínu a to snemu Slovenského skautingu v Banskej Bystrici. Samozrejme, že musíme doplniť, že aj samotná príprava snemu je náročná na grafické spracovanie podkladov pre delegátov, organizačné zázemie snemu a prezentáciu činnosti.

V rámci organizácie času sme prijali ťažké rozhodnutie, že vydáme jesenno-zimné číslo. Vďaka tomuto rozhodnutiu sme stihli dokončiť všetky náročné projekty, ktoré nás na jeseň čakali a zároveň sme do dvojčísla mohli zahrnúť články z Radcovského fóra,  Snemu a Sympózia. Samotné číslo prišlo našim členom o dva týždne skôr, ako býva zvykom pri zimnom čísle.

Napriek týmto vysvetleniam nie všetci naši členovia akceptovali toto vysvetlenie a najmä v spojení so zvýšeným registračným poplatkom sa ozvali nespokojné hlasy, ktoré tvrdili, že štyrmi časopismi zahrnutými do poplatku garantujeme niečo, čo nevieme dodržať.

Dovolím si tvrdiť, že vieme. Na rok 2017 boli naplánované 3 časopisy vydávané 4 krát do roka v rozsahu 464 strán, Médium 44 strán/číslo, Skaut 36 strán/číslo, Džungľa 36 strán/číslo. Spoločne mali čísla časopisov za rok 2017 460 strán, tj. v žiadnom prípade sa nedá baviť o tom, že by sme ukrátili našu členskú základňu o služby a benefity, ktoré jej  garantujeme. Do časopisov sme vložili viacero príloh, ktoré boli nad rámec bežnej publikačnej činnosti. Džungľa mala v jarnom čísle pexeso a v jesennom kartovú hru na motív betlehemského svetla, Skaut mal kartovú hru na motív betlehemského svetla a Médium malo extra výročnú správu.

1 + 1 + 1 = 4

Ohradením sa voči zlúčeniu časopisov a dožadovaním sa garancie svojich základných práv považujeme za dobrý signál pre redakciu časopisov. Vnímame to, že je o ne záujem a personálna či finančná investícia do ich vydávania ja braná ako základ kvality našej organizácie. Veríme, že naše časopisy budeme vydávať aj naďalej a že so spájania jednotlivých čísiel sa nestane bežná prax.

Pekné prežitie Vianočných sviatkov strávených pri čítaní jesenno-zimného dvojčísla Vám želá Ústredie Slovenského skautingu.