Zvýšenie registračného poplatku na rok 2018

  Ústredie
1757

Náčelníctvo Slovenského skautingu rozhodlo o zvýšení registračného poplatku.

Prvé zasadnutie nového Náčelníctva Slovenského skautingu stálo pred neľahkou úlohou a rozhodnutím. Máme v pláne zachovať aktivity našej organizácie v takej kvalite, ako sú doteraz a zároveň sa pokúšame napredovať a rozvíjať. Toto všetko so sebou nesie finančné náklady, ktoré sa premietajú aj ceny a nákladov na jedného člena organizácie. V rámci dlhodobej stratégie diverzifikácie zdrojov, klesajúcej dotácii MŠVVŠ SR a zvyšovaním nákladov na člena sme museli prijať rozhodnutie o zvýšení registračného príspevku na 12 € a to už na rok 2018.

Čo mám za registračný poplatok?

Okrem toho, že som plnohodnotným členom Slovenského skautingu, tak mám aj úrazové poistenie na všetkých oficiálnych akciách organizovaných práve Slovenským skautingom. Dostávam časopis štyri krát ročne podľa mojej vekovej kategórie. Spolupodieľam sa na budovaní kapacít v rámci rozvoja organizácie, vzniku nových programových prvkov a podpore vzdelávania.

Veríme, že všetci naši členovia a rozumejú dôvodom, prečo sme sa rozhodli zvýšiť členský príspevok a uvedomujú si dôležitosť byť registrovaným členom.