Náčelníctvo Slovenského skautingu rozhodlo o dátume Malého snemu 2018

  Ústredie
1760

Malý snem je jedným z republikových orgánov Slovenského skautingu (SLSK), ktorého úlohy sú schválenie zúčtovania s dotáciou, činnosti N-SLSK, rozpočtu SLSK, strednodobý strategický plán a ukladá povinnosti Náčelníctvu a Ústrediu.  

Malý snem sa uskutoční počas víkendu 2. – 4. marca 2018 v Banskej Štiavnici v skautskom dome. Program a podklady budú zaslané delegátom malého snemu v priebehu januára 2018.

Delegátmi Malého snemu sú členovia náčelníctva, predseda revíznej rady, predseda zmierovacej rady, vodcovia skautských oblastí, predseda rady Kruhu dospelých skautov a skautiek, jedna zástupkyňa nositeľov Radu strieborného trojlístka, jeden zástupca nositeľov Radu strieborného vlka a hlavný kapitán vodných skautov.

V rámci prípravy Strategického plánu na roky 2017 – 2020 budú na Malý snem prizvaní aj vybraní hostia. O prípravách Strategického plánu SLSK budeme ešte priebežne informovať.