Spájame jesenné a zimné čísla skautských časopisov

  Ústredie
443

Za posledné obdobie sme pre vás pripravili množstvo noviniek. Aby sa nám to všetko podarilo, potrebovali sme získať dostatok času a preto spájame jesenné a zimné vydanie časopisov do dvojčísla.

Máme za sebou náročné pracovné leto, počas ktorého sme sa snažili vložiť čo najviac času do finalizácie rozpracovaných projektov. Vďaka tomu sa nám podarilo úspešne uzavrieť druhé vydanie Príručky pre skautských vodcov s úplne novým dizajnom tejto publikácie. Vo veľkej miere pokročili aj práce na novej internetovej stránke www.skauting.sk. Momentálne v tomto predsnemovom období smeruje naša energia do novej programovej príručky skautského chodníka s názvom Prvý skaut. Navyše by sme do nich radi zahrnuli aktuálne informácie zo snemových výstupov a práve táto cesta sa nám javí ako jedna z najlepších možností.

Distribúcia spojených jesenných a zimných čísiel je naplánovaná na 27. november, tz. že na prelome mesiacov si už svoje časopisy nájdete vo svojich poštových schránkach. Ohľadne obsahu, článkov, či reklamy odporúčame kontaktovať šéfredaktorov do 31. septembra prostredníctvom emailových adries dzungla@skauting.sk (časopis Džungľa) a skaut@skaut.sk (časopisy Skaut a Médium).

Ďakujeme za pochopenie.

Marián Suvák - Punťo
Šéfredaktor časopisov Skaut a Médium.
ZDIEĽAŤ