Prihlasovanie delegátov a organizačné pokyny k XVII. snemu

  Snem, Ústredie
1448

Prípravy na októbrový XVII. snem Slovenského skautingu pokračujú v plnom prúde a to aj napriek letnej táborovej sezóne. Na začiatku augusta máme dva významné termíny, ktoré by ste nemali zmeškať. 

XVII. snem Slovenského skautingu nám už pomaly klope na dvere a organizačným zložkám prichádzajú prvé povinnosti spojené so snemom. Nezabudnite si počas leta nahlásiť delegátov za vaše zbory a oblasti, podať návrhy kandidátov do volených funkcií a návrhy na zmeny Stanov a programu snemu.

Termíny, ktoré by ste nemali zmeškať

1. augusta

  • Prihlasovanie delegátov

Prihlášku delegáta na XVII. snem môžte vyplniť tiež TU.

6. augusta

  • Podávanie návrhov na kandidátov do funkcií volených snemom
  • Návrhy na zmenu stanov Slovenského skautingu
  • Zmeny programu XVII. snemu

Všetky dokumenty a organizačné pokyny spojené so snemom sa nájdete aj na i.skauting.sk.