Letné časopisy s tlačiarenským škriatkom. Našiel si ho?

  Ústredie
1009

Mýtické stvorenie s názvom tlačiarenský škriatok, žiaľ, tentoraz úradovalo v letnom vydaní skautských časopisov.

Zatiaľ sme zaznamenali chybné vyhotovenie len pri časopise Médium, kde niektoré strany chýbajú a sú nahradené duplicitne. Časť článkov je tak stratená. Nemusíš však zúfať, ak máš takýto časopis, stačí vyplniť formulár nižšie a kompletné číslo sa k tebe dostane.


Meno*

E-mail*

Chyba v časopise*


Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ