Vieme počty delegátov za zbory na XVII. snem

  Snem, Ústredie
1276

Náčelníctvo Slovenského skautingu určilo koeficient na pridelenie počtu delegátov pre jednotlivé zbory na XVII. snem v Banskej Bystrici.

V súlade so stanovami Slovenského skautingu určilo Náčelníctvo na svojom 21. zasadnutí 5. apríla, tj. v splnenom limite šesť mesiacov pre konaním snemu, koeficient na pridelenie počtu delegátov. Zbory budú zastupovať na sneme zboroví vodcovia a ďalší činovníci menovaní zborovou radou. Zbory môžu poslať za každých začatých päťdesiat členov  ďalšieho delegáta. Odpočet počtu členov sa uskutočnil ku 6. aprílu.

Príklady vypočítania počtu delegátov

  • zbor do 50 členov – zborový vodca
  • zbor s 51 – 100 členmi – zborový vodca a jeden činovník
  • zbor s 101 – 150 členmi – zborový vodca a dvaja činovníci
  • zbor s 151 – 200 členmi – zborový vodca  a traja činovníci
  • zbor s 201 – 250 členmi – zborový vodca a štyria činovníci
  • zbor s 251 – 300 členmi – zborový vodca a piati činovníci

V prípade, že sa zborový vodca nechystá na snem, tak musí vystaviť poverenie inému činovníkovi svojho zboru, aby ho mohol zastupovať.