Zapoj sa do prieskumu a vyhraj spoločenskú hru

  Ústredie
786

Zapoj sa aj ty so svojím oddielom do zberu informácií o dopade projektu venujúceho sa globálnemu vzdelávaniu a vyhraj spoločenskú hru.

Dotazníky môžu zasielať vodcovia oddielov, radcovia družín alebo členovia oddielových rád, podieľajúci sa na plánovaní a koordinovaní aktivít v družine/zbore/oddiely.

Podmienky zberu informácií

  • Stiahneš si dotazník a vytlačíš si podľa počtu zúčastnených detí na schôdzke, minimálne 8 krát.
  • Vezmeš vytlačené dotazníky na schôdzku a vyplníš ich s minimálne 8 členmi. Jednotliví skauti a skautky krúžkujú tie odpovede, ktoré uznajú za vhodné. Dotazník zaberie maximálne pol hodinku a to aj s prípadným objasňovaním niektorých otázok.
  • Vyplnené dotazníky zo skenuješ alebo odfotíš a pošleš ich na mail juraj.lizak@skauting.sk do 30. novembra.

6. decembra na Mikuláša vylosujeme zo zaslaných formulárov troch výhercov, tj. tri oddiely, spoločenských hier podľa vlastného výberu so sumou do 30 €.