Jesenné vodcovské skúšky

  Ústredie
1653

22.10.2016 sa v Slovenskom skautingu konali nie jedny, ale dvoje vodcovské skúšky.

Absolventi vodcovských škôl SafariSELŠ sa potrápili pred skúšobnými komisiami. Všetkým, ktorí ich zložili srdečne gratulujeme k hodnosti vodca, ktorú potvrdzuje i vodcovský dekrét. Ten oprávňuje jeho držiteľa pracovať s deťmi a mládežou v Slovenskom skautingu.
Ak činovník vedie oddiel alebo zbor a nemá absolvované vodcovské skúšky, označuje sa ako vedúci. Našim cieľom je motivovať čo najviac vedúcich k účasti na lesných školách, prípadne k zloženiu vodcovskej skúšky bez absolvovania lesnej školy.

Najbližšie vodcovské skúšky sa uskutočnia 26.11.2016 v Bratislave a sú otvorené pre všetkých:

  • ktorí majú absolvovanú VLŠ a z akýchkoľvek príčin sa nezúčastnili skúšok,
  • ktorým sa nepodarilo zložiť skúšky,
  • ktorí dlhší čas vedú oddiel/zbor a nemajú absolvovanú VLŠ.

Prosíme všetkých záujemcov, aby sa nám ozvali na vzdelavanie@skauting.sk.

Skúšky vodcovskej školy SELŠ

Jesenné vodcovské skúšky

Jesenné vodcovské skúšky

Foto: Mária Hulmanová

Skúšky vodcovskej školy Safari

Jesenné vodcovské skúšky

Jesenné vodcovské skúšky

Foto: Marián Suvák