XVII. snem Slovenského skautingu bude v Banskej Bystrici

  Snem, Ústredie
1270

Milé skautky, milí skauti, budúci rok sa uskutoční v poradí už XVII. snem Slovenského skautingu. V roku 2014 sme mali možnosť stretnúť sa v Bratislave, v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Po troch rokoch sa stretneme opäť, tento krát na strednom Slovensku v Banskej Bystrici. Organizátori snemu sa už teraz na Vás tešia a pripravujú všetko potrebné s cieľom, aby táto významná skautská udalosť prebehla čo najlepšie.

Termín snemu: 6.-8.10. 2017

Štatutárov nižších organizačných jednotiek, delegátov a hostí XVII. snemu Slovenského skautingu budeme začiatkom roku 2017 informovať o ďalších podrobnostiach.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.