Vyúčtovanie dotácie

  Ústredie
351

Vyúčtovanie dotácie MŠ SR pre skautské zbory a oddiely, ktoré dostali dotáciu cez oblasť je potrebné zaslať do 15.10.2016. Podmienky vyúčtovania dotácie boli zaslané spolu so zmluvou alebo ich nájdene na i.skauting.sk.

V prípade otázok alebo nejasností prosím kontaktujte br. Baja na ústredí SLSK – barok@skauting.sk/0948 310 100.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ