Na konci júna vyrazili členovia Rady pre vzdelávanie do sveta!

  Ústredie
847

Ani cez leto v RpV neleníme, okrem vzdelávačiek, ktoré usporadúvajú rozličné tímy, organizujeme aj vodcovské skúšky. 

Na žiadosť zborovej vodkyne s.Šumienky sme sa v júni vydali aj do 152. zboru Javorov Varín. V klubovni nás srdečne privítalo vedenie zboru a ukázali nám priestory, v ktorých sa stretávajú. Neskôr sme sa dostali i k samotným skúškam, ktoré všetci štyria záujemcovia zvládli.
Novým vodcom srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa rokov v skautingu!

Vieme, že viacerí aktívni vodcovia a činovníci majú absolvovanú Vodcovskú lesnú školu, ale z rôznych príčin nemajú vodcovský dekrét. Pokiaľ patríš medzi nich, určite nám napíš na peter.knapik@skauting.sk alebo na vzdelavanie@skauting.sk. Ponuka platí aj pre tých vodcov, ktorí vedú oddiel dlhšiu dobu a nemajú absolvovanú Vodcovskú lesnú školu. Snažíme sa byť ústretoví a vieme sa dohodnúť na spôsobe dodatočného splnenia podmienok získania dekrétu. Doteraz sa nám ozvalo viacero vodcov, ktorí splnili podmienky a následne vodcovský dekrét dostali.

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ