Akreditované vzdelávanie v Slovenskom skautingu

  Ústredie
1128

Po dlhotrvajúcej snahe sa Rade pre vzdelávanie podarilo získať akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Novo-akreditovaný vzdelávací program sa volá „Rozvoj lídrov“ a týka sa kurzov a vzdelávacích podujatí v troch stupňoch (radcovský kurz, rangerská líderská škola a vodcovská lesná škola). O podmienkach na to, aby aj vaše vzdelávanie bolo akreditované ministerstvom budeme informovať jednotlivé vzdelávacie tímy a oblastných inštruktorov.

Čo to teda pre nás znamená?

Ak absolvujete akreditované vzdelávanie, dostanete k tradičnému skautskému dekrétu i ministerské potvrdenie vašich získaných kompetencií. Tento papier si môžete priložiť k životopisu a prezentovať, že ste absolvovali vzdelávanie oficiálne uznané štátom.

Cieľom akreditácie programov je napomôcť vnímaniu práce s mládežou akou významného nástroja neformálneho vzdelávania.

Získanie akreditácie vnímame ako externé potvrdenie kvality našich kurzov a veľmi sa tomu tešíme.

skauting-akreditacia-2

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ