DofE v skautingu už aj na Slovensku

  Ústredie
1310

V stredu, 18. mája 2016, podpísali Národná kancelária programu DofE na Slovensku so Slovenským skautingom v zastúpení riaditeľom Ústredia SLSK, Jurajom Lizákom, dohodu o spolupráci, aby sa jedného dňa mohli všetci skauti zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) vo svojom zbore alebo oblasti.

Cesta bude dlhá, ale tak ako v Spojenom kráľovstve, Írsku alebo Austrálií skautská šatka a bronzová, strieborná alebo zlatá cena vojvodu z Edinburghu jednoducho k sebe patria!

Po pilotnom zapojení prvého zboru, 70. zbor Bizón víťazí, plánujeme do konca roku 2016 spoločne s ústredím Skautingu na Slovensku rozšíriť program DofE do všetkých krajov na Slovensku. Viac info čoskoro.

skaut-ustredie-dofe-podpis-1

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
Zdrojdofe.sk
ZDIEĽAŤ