Rada pre vzdelávanie vydala príručku

  Ústredie
1086

Rada pre vzdelávanie vydala príručku určenú vzdelávacím tímom, činovníkom, ale aj členom, ktorí v nej nájdu užitočné informácie.

Príručka ponúka obsahové náplne a časovú dotáciu všetkých vzdelávacích stupňov, cieľom je teda zjednotiť základný obsah vzdelávaní na všetkých úrovniach.

Ďalšie kapitoly sú zamerané na zručnosti a vedomosti, ktoré účastníci na vzdelávaniach získajú. Snažíme sa tiež byť nápomocní s pomenovávaním prínosov získaných v skautingu pre potreby životopisov, pracovných pohovorov a vlastnej prezentácie.

Príručku je možné stiahnuť si na i.skautingu v sekcii Vzdelávanie.

Táto verzia príručky je pracovná, svoje pripomienky nám preto môžeš poslať na vzdelavanie@skauting.sk.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ